אזרחות פולנית - זכאות

שאלת הזכאות לאזרחות פולנית נסמכת על קרוב משפחה מדרגה ראשונה שהיה אזרח פולני בשלב
כלשהו ואנו יכולים להוכיח כי זכאות זו לא נקטעה לאורך הדורות עד היום.

כל מקרה נבדק לגופו.

על מנת למנוע הוצאות מיותרות, לשירותכם בדיקת זכאות ראשונית ללא עלות. 
אם קיימת זכאות עקרונית, אפשר להתקדם לשלב בדיקת היתכנות בו נערוך

בדיקות בפולין ובארץ לאיתור מסמכים. 

בתום שלב זה, נוכל לדעת האם יש מקום להתקדם להגשת בקשת אזרחות בהתבסס על הממצאים.