השבה של אזרחות פולנית.
במאי 2012  נכנסו לתוקף הוראות חוק בנושא השבה של אזרחות פולנית.

הכרה באזרחות פולנית
מי שיכולים להגיש בקשה לאזרחות פולנית דרך הכרה באזרחותם הם זרים המתגוררים

על פי חוק
הרוב המוחלט של מבקשי אזרחות בישראל מתבסס על סעיף זה.

הגשת בקשה לנשיא פולין
אזרחות פולנית שמעניק נשיא הרפובליקה של פולין. הנשיא בהחלטתו אינו מוגבל לתנאים שזרים צריכים  לעמוד

אזרחות פולנית

על מנת לקבל דרכון פולני יש להציג לרשויות אישור על היות מגיש הבקשה בעל אזרחות פולנית.

קיימת הנטייה לחשוב כי אם אחד מהוריך נולד בפולין, באופן אוטומטי מגיעה לך אזרחות פולנית וכל שעליך לעשות הוא לעבור את התהליך, אך לא כך הדבר.
שאלת הזכאות לאזרחות פולנית נסמכת בחלקה על לידת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (עד 3 דורות אחורה)
בפולין ובחלקה השני מתבססת על מצבור חוקים וסעיפים לחוקי האזרחות הפולנית. כל מקרה יבדק לגופו.
על מנת 
להקל עליך את התהליך ולמנוע בזבוז כספים מיותר, קיים שירות בדיקת זכאות.
בתהליך זה, בהתבסס על תשובות לשאלות ספציפיות, תלויות המקרה הנדון, אשר אקבל ממך, אערוך
בדיקות ואנליזות המסתמכות על ניסיוני ממספר רב של מקרים, ואספק לך ניתוח זכאות ספציפי ומפורט
בשאלת זכאותך. היה והתשובה שלילית, עוצרים במקום. כל שהוצאת הוא עלות הבדיקה.