אזרחות פולנית

על מנת להגיש בקשה לדרכון פולני, יש להציג לרשויות מסמך המעיד על היות מגיש הבקשה
זכאי לאזרחות פולנית.  (פירוט תחת לשונית "שלבי התהליך")
קיימת נטייה לחשוב כי עצם לידת אחד מההורים או הסבים בפולין, משמעותה שיש זכאות
לאזרחות פולנית במשפחה, אך לא כך הדבר. 
 

על פי חוק
הרוב המוחלט של מבקשי אזרחות בישראל מתבסס על סעיף זה.
על פי החוק הפולני, אזרח הוא אדם אשר:

השבה של אזרחות פולנית.
במאי 2012  נכנסו לתוקף הוראות חוק בנושא השבה של אזרחות פולנית.

הכרה באזרחות פולנית
מי שיכולים להגיש בקשה לאזרחות פולנית דרך הכרה באזרחותם הם זרים המתגוררים

הגשת בקשה לנשיא פולין
אזרחות פולנית שמעניק נשיא הרפובליקה של פולין. הנשיא בהחלטתו אינו מוגבל לתנאים שזרים צריכים  לעמוד