אזרחות פולנית

על מנת להגיש בקשה לדרכון פולני, יש להציג לרשויות מסמך המעיד על היות מגיש הבקשה
זכאי לאזרחות פולנית.  (פירוט תחת לשונית "שלבי התהליך")
קיימת נטייה לחשוב כי עצם לידת אחד מההורים או הסבים בפולין, משמעותה שיש זכאות
לאזרחות פולנית במשפחה, אך לא כך הדבר. 
 
שאלת הזכאות לאזרחות פולנית נסמכת בחלקה על לידת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (עד 3 דורות אחורה)
בפולין ובחלקה השני מתבססת על מצבור חוקים וסעיפים לחוקי האזרחות הפולנית. כל מקרה יבדק לגופו.
על מנת להקל עליך את התהליך ולמנוע בזבוז כספים מיותר, קיים שירות בדיקת זכאות.
בתהליך זה, בהתבסס על תשובות לשאלות ספציפיות, תלויות המקרה הנדון, אשר אקבל ממך, אערוך
בדיקות ואנליזות המסתמכות על ניסיוני ממספר רב של מקרים, ואספק לך ניתוח זכאות ספציפי ומפורט
בשאלת זכאותך. היה והתשובה שלילית, עוצרים במקום. כל שהוצאת הוא עלות הבדיקה.

 

ברגע שברשותך אישור אזרחות פולנית ותעודת לידה ונישואין מפולין
(פרטים תחת לשונית "תאור תהליך") קבלת הדרכון הינה הליך טכני בלבד