על פי חוק
הרוב המוחלט של מבקשי אזרחות בישראל מתבסס על סעיף זה.
על פי החוק הפולני, אזרח הוא אדם אשר:
♣  לפחות אחד מהוריו היה אזרח פולני בעת לידתו של המבקש. (עיקרון הדם ). ילד יורש את אזרחות הוריו ללא 
     קשר למקום הלידה שלו.*

     או
♣  המבקש נולד בשטח פולין והוריו אינם ידועים, אין לו אזרחות או לאום (העיקרון של זכויות במקרקעין ).
     (אם קטין מתחת לגיל 16 , אומץ ע"י הורה ממוצא פולני, ההנחה היא כי הילד הוא בעל אזרחות פולנית מיום לידתו.)


* היה וההורה הרלבנטי איבד את אזרחותו מכל סיבה שהיא, שרשרת הזכאות נקטעה והדורות הבאים אינם זכאים.