הכרה באזרחות פולנית
מי שיכולים להגיש בקשה לאזרחות פולנית דרך הכרה באזרחותם הם זרים המתגוררים
בשטחה של פולין, תחת אישורי שהייה מתאימים ואשר במהלך חייהם בפולין השתלבו בחברה הפולנית, דוברים את השפה הפולנית, יש להם אמצעי 
קיום ודיור. נם מכבדים את החוק הפולני ואינם מהווים איום על ביטחון המדינה.
הליך זה מיועד בעיקר לפליטים, חסרי נתינות , ילדים ובני זוג של אזרחים ואנשים ממוצא פולני.