השבה של אזרחות פולנית.
במאי 2012  נכנסו לתוקף הוראות חוק בנושא השבה של אזרחות פולנית.
אזרחות פולנית יכולה להיות מושבת למי שהחזיקו באזרחות פולנית בעבר אבל איבדו  אותה  לפני 1 ינואר 1999.
מי שמתגורר מחוץ לפולין יגיש  את הבקשה דרך הקונסול הפולני הרלבנטי במקום מגוריו.
בקשה לחידוש אזרחות פולנית חייבת לכלול , בין היתר, נתונים של מגיש הבקשה: כתובת, תצהיר על כך 
שהיה בעל אזרחות פולנית בעבר , המידע על נסיבות של איבוד האזרחות וביוגרפיה.
הבקשה להחזר אזרחות פולנית צריכה לכלול גם:


♣  מסמכים המוכיחים זהותו ואזרחותו.

♣  מסמכים המוכיחים שינוי השם אם היה כזה. (נישואין, עיברות)

♣  מסמכים המאשרים את אובדן האזרחות פולנית.