סיוע באיתור מסמכים בפולין ובמדינות אחרות

במידה והחלטנו להגיש בקשה לקבלת אזרחות, הגשת הבקשה עצמה כרוכה מילוי בקשה רישמית (בוורשה, ע"י נציג). הבקשה כוללת מסמכי מרשם אוכלוסין (לידה, נישואין ו/או מוות) של האדם אשר נולד בפולין וכן של מגיש הבקשה.
אם מגישים את הבקשה ישירות בוורשה עליך לשלוח את כל המסמכים המקוריים או העתקי נאמן למקור מאושרים ע"י הקונסוליה הפולנית בתל אביב בלבד!  מסמכי מקור שאינם פולנים לא יוחזרו אליך. אפשרות אחרת היא לקבל אישור נאמן למקור מהקונסוליה הפולנית על העתק.

על כל המסמכים להיות בפולנית בלבד. מסמכי מקור שאינם מפולין, יש צורך לתרגם אצל מתרגם מורשה ע"י הרשויות בפולין או דרך הקונסוליה הפולנית בתל אביב.

כאן יבוא לידי ביטוי הערך המוסף שלנו בסיוע באיתור מסמכים מפולין. על אף הסברה כי לא נותרו מסמכים אחרי המלחמה, המציאות מוכיחה כי נותרו מיליוני מסמכים בגנזכים השונים.
בהתבסס על הסיפור המשפחתי אנו מחפשים מסמכים רלבנטיים בפולין ובארצות שהיו חלק מפולין עד המלחמה. (אוקריאנה למשל).

במקביל, לתושבי חוץ אשר הוריהם שהו בישראל תקופה מסוימת ואשר צריכים לנפק מסמכים ואישורים ישראליים על אף שהם אינם תושבי ישראל, אנו מסייעים באיתור מסמכים עבורכם תוך שימוש בייפוי כח.