דרכון פולני 
ברגע שברשותך אישור אזרחות פולנית ותעודת לידה ונישואין מפולין
(פרטים תחת לשונית "תאור תהליך") קבלת הדרכון הינה הליך
טכני בלבד.

Trolli
יש להגיש בקשה בקונסוליה הפולנית עפ"י ההנחיות, לכלול תמונה,
לתת טביעת אצבע והדרכון יגיע לאחר 6 שבועות לערך.
הדרכון הוא זה שמעניק את החופש הטמון באזרחות אירופאית
ומאפשר את כל היתרונות 
המגיעים עם האזרחות.

Polish flag circle