השבת רכוש

נושא רכוש אבוד בפולין הוא נושא טעון ורגיש. כל מקרי ההשבה אינם קלים ודורשים תשומת לב רבה.

יש מקומות בהם הפקעת הרכוש הייתה ממוסדת על ידי השלטון המקומי ויש מקומות שבהם לא היה הליך 
הפקעה פורמלי.

בנושא זה, אני עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם עורך דין פולני המתמחה בנושא השבת רכוש. בשלב הראשון 
נערוך בדיקת היתכנות ועל פי התוצאה, תחליטו האם להתקדם בתהליך. שלב זה יכלול אימות המסמכים
הקיימים ובדיקת מי מחזיק כעת בנכסים אלה ובאיזה עילה.
זה יכול להיות מקרה קל יחסית  (אם לא הייתה הפקעה וכו') או שזה יכול להיות מקרה קשה מאוד.
עורך הדין יצטרך לנסוע לאתר הרלבנטי על מנת לבדוק את הארכיונים ואת ספרי רישום הקרקעות
והמשכנתאות הנוכחיים.

בגלל חוקי הפרטיות הפולניים, רוב המסמכים הללו נגישים רק על סמך הוכחה מתועדת לאינטרס
המשפטי של האדם בהם. אנו מתמחים בהכנת מסמכים להוכחות כאלו של עניין משפטי כל הזמן.
אין קיצורי דרך זמינים למסמכים חשובים הקשורים לרכוש.

בגלל הזמן שחלף, אי אפשר כיום לומר מראש במדויק מה הסיכויים לקבל השבה (בשכר, במזומן
או אחרת) עבור נכסים אלה אבל חשוב לציין שמדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת. חשוב לברר
בהתחלה מה הפוטנציאל הטמון ברכוש המדובר ולוודא שהוא שווה את ההוצאות בדרך להשבה
.