חופש תנועה ושהייה
הנכס היקר ביותר של אזרחות אירופאית הוא
ככל הנראה התנועה החופשית שהיא מאפשרת.
 
לאזרחי האיחוד האירופי יש את הזכות להיכנס , לשהות ולהתגורר בשטחה של
כל מדינה חברה באיחוד לתקופה של שלושה חודשים מבלי להזדקק לאישורים
פורמליים מיוחדים. די בהצגת הדרכון.
מתום תקופה זו , הם יכולים לבקש ולקבל אישור שהייה ארוך טווח.