עבודה
אזרחים פולנים נהנים מחופש התנועה של עובדים בין מדינות האיחוד.
אזרח פולין רשאי לעבוד במדינות האיחוד האחרות באותם תנאים כמו אזרחי המדינות האלה.
Zloty