עסקים ונדל"ן

אזרחות פולית מועילה מאוד לכל מי שמעוניין לבצע השקעות בפולין. היא מאפשרת רכישת נכס 
על פי אותם תנאים של אזרחי המדינה. 
 כמו כן, קיימת האפשרות להקים חברה או כל עסק במדינה.
handshake