שירות צבאי.

עפ"י החוק הפולני שבוטל ב-1951, גבר אשר מופיע ברשומות צבא זר לפני 19.01.1951

איבד את אזרחותו הפולנית.  שימו לב שמתייחסים להופעה ברשומות  ולאו דווקא לשירות בפועל.

חוסר במסמכים פולניים.

אם לא הצלחנו לאתר מסמכים פולניים בכלל או שהמסמכים
אינם טובים מספיק, אין אפשרות לקבל אישור אזרחות. 

נשים.

אשה שמלאו לה 18 לפני ה-19.01.1951 ואשר קיבלה

אזרחות זרה לפני תאריך זה, איבדה את אזרחותה הפולנית.

אזרחי ברית המועצות לשעבר.
בזמן מלחמת העולם השנייה, הרבה מאד פולנים ברחו
לשטחי בריה"מ. עם תום המלחמה נחתם הסכם בין פולין