אזרחי ברית המועצות לשעבר.
בזמן מלחמת העולם השנייה, הרבה מאד פולנים ברחו
לשטחי בריה"מ. עם תום המלחמה נחתם הסכם בין פולין

לבין בריה"מ על פיו, לאזרחים פולנים אשר שהו בשטחי ברית המועצות
היו שנתיים להחליט הם הם רוצים להשאר בבריה"מ כאזרחים פולנים
או אם הם רוצים לחזור לפולין. מי שנשאר כאזרח פולני (על המסמכים
הרוסיים שלו מצויין שהוא פולני ולא רוסי) ומי שחזר לפולין במהלך
שנתיים אלה, שמר על אזרחותו הפולנית. כל השאר קיבלו באופן אוטומטי
אזרחות רוסית ואיבדו את אזרחותם הפולנית.