חוסר במסמכים פולניים.

אם לא הצלחנו לאתר מסמכים פולניים בכלל או שהמסמכים
אינם טובים מספיק, אין אפשרות לקבל אישור אזרחות. 

אין טעם להתקדם בתהליך. נושא זה הוא חד משמעי ואין הקלות
הקשורות בכאוס ששרר באירופה או בעובדה שאנשים נאלצו
לברוח ולהשאיר הכל מאחור.
אין מסמכים, אין אישור אזרחות.