נשים.

אשה שמלאו לה 18 לפני ה-19.01.1951 ואשר קיבלה

אזרחות זרה לפני תאריך זה, איבדה את אזרחותה הפולנית.

המשמעות במקרה כזה היא שנשים אשר עלו לארץ לפני

 ינואר 51, איבדו את אזרחותן באופן אוטומטי ולפיכך צאצאיהן

אינם זכאים. (אלא אם היו קטינות בתאריך זה כאמור).