שירותי תרגום

כל המסמכים המוגשים לרשויות בתהליך בקשת האזרחות נדרשים להיות בפולנית. את כל המסמכים אשר אינם בפולנית במקור, יש צורך לתרגם.
במידת הצורך באישור אפוסטיל, קודם מאשרים את המסמך ולאחר מכן מתרגמים.
מסמכים הדורשים תרגום חייבים להיות מתורגמים על ידי מתרגם מוסמך מטעם הרשויות בפולין.
תרגום על ידי מתורגמן שאינו מורשה, יידחה.
גם בהיבט זה יש ביכולתנו לסייע. שילחו אלינו את המסמכים המקוריים ואנו נדאג לאישורי אפוסטיל ולתרגום מעברית לפולנית ע"י מתרגם מורשה.
לכל סיוע באיתור מסמכים ישראליים או אחרים ותרגומים לפולנית בישראל - אנא פנה אלינו.

אישורי Apostille

אפוסטיל ( מצרפתית: "אישור") הוא מונח המתאר אישור הניתן על ידי משרד החוץ בירושלים, ומאשר כי מסמך רשמי ספציפי הינו מקורי והונפק על ידי הרשות המוסמכת לכך בישראל. אפוסטיל נועד לחסוך חלק משרשרת אימותים להם נדרש אדם המבקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת.

כל המסמכים הרשמיים (אישור על שירות/אי שירות בצבא למשל) חייבים לשאת אישור אפוסטיל טרם הישלחם לפולין.