אזרחות פולנית - זכאות

בכדי לעמוד בקריטריונים של זכאות לאזרחות פולנית, עלינו להוכיח "שרשרת"  זכאות רציפה

מהקרוב הפולני שלך ועד אליך. בניית הרצף הזה בעזרת מסמכים מקוריים,  פולניים ואחרים,

היא המפתח להוכחת הזכאות.

 

על מנת למנוע הוצאות מיותרות, לשירותכם בדיקת זכאות ראשונית ללא עלות.

 

אם קיימת זכאות עקרונית, אפשר להתקדם לשלב בדיקת היתכנות בו נערוך בדיקות בפולין

ובארץ לאיתור מסמכים. בתום שלב זה, נדע אם יש מקום להתקדם להגשת בקשת אזרחות.

השירותים שלנו כוללים גם מחקר ואיתור עצי משפחה יהודים פולנים, תעודות לידה פולניות

ותיעוד שואה מפולין.